Оголошується конкурс на вакантні бюджетні місця

Оголошення

Про проведення конкурсу щодо переведення студентів на навчання за державним замовленням на Відділенні техніко-інформаційних спеціальностей, Відділенні програмування та Відділенні економічних спеціальностей (згідно Положення про порядок переведення студентів КІСІТ ДВНЗ “КНЕУ ім. В.Гетьмана” на вакантні місця навчання за державним бюджетом)

Рейтинги успішності студентів за відділеннями:

 

Витяг з наказу “Про переведення студентів, поновлення, відрахування осіб та паралельне навчаня, призначення стипендії”