Оголошення

На підставі «Положення про порядок переведення студентів Коледжу інформаційних систем і технологій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням», затвердженого Педагогічною радою коледжу, протокол №8, від 21.04.2016р. оголошується конкурс на переведення студентів на навчання за державним замовленням.

Рейтинг

Рейтинги успішності студентів за відділеннями:

Витяг з наказу “Про переведення студентів, поновлення, відрахування осіб та паралельне навчаня, призначення стипендії”