Відділення економічних спеціальностей

 

Завідувач відділення Ільчук Любов Миколаївна

тел.235 – 82 – 52

Спеціальність “Маркетинг”

Спеціалізація 50702 “Комерційна діяльність”:
організація збуту та постачання товарів; пошук і аналіз ефективних рішень в області цінової та товарної політики підприємств; організація комерційних контактів суб’єктів ринку; вивчення та освоєння нових ринків і ринкових сегментів (реклама, public relations і т.п.).

Спеціальність “Економіка”

Спеціалізація 50401 “Економіка підприємства”:
проведення комплексної економічної оцінки діяльності підприємства; виявлення резервів, розробка та запровадження заходів економічного розвитку підприємства; економічне обґрунтування управлінських рішень щодо діяльності підприємства; здійснення прогнозування фінансово-господарського розвитку підприємств
Спеціалізація 50601 “Прикладна статистика”:
збір та обробка статистичних даних на базі сучасних інформаційних технологій; побудова та дослідження економіко-статистичних моделей соціально-економічних явищ і процесів; проведення моніторингу та прогнозування ринкової кон’юнктури; забезпечення складання, супроводження і впровадження програм діяльності статистико-аналітичних служб органів державного управління, фінансово-кредитних установ, підприємств тощо

Відділення програмування

 

Завідувач відділення Янчук Світлана Миколаївна

тел. 272 – 00 – 72

Спеціальність “Інженерія програмного забезпечення”

Спеціалізація 10301 “Розробка програмного забезпечення”:
керування проектно-технологічною розробкою складних програмних систем; розробка програмного забезпечення; розробка та адміністрування баз даних; інсталяція, налаштування і оптимізація системного програмного забезпечення;
 розробка і впровадження прикладних програм; розробка web-сайтів, керування вмістом сайту та аналіз його просування в мережі Інтернет.

Відділення техніко-інформаційних спеціальностей

 

Завідувач  відділення Правдивий Андрій Миколайович

тел. 272 – 00 – 64

Спеціальність «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Спеціалізація 10101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»:
застосування комп’ютерних технічних засобів і програмного забезпечення для збору і обробки інформації з метою вироблення пропозицій щодо прийняття рішень в різних галузях управлінської, економічної та технічної діяльності; побудова комп’ютерних мереж; передача, прийом, перетворення та захист інформації в комп’ютерних мережах; створення, управління та ефективне використання електронних баз даних та інше.

Спеціальність «Комп’ютерна інженерія»

Спеціалізація 10201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»:
створення інформаційних комп’ютерних систем, які виконують збір, зберігання, обробку та надання інформації, створення баз даних,систем інформаційних порталів, впровадження сучасних інформаційних технологій, побудови локальних обчислювальних мереж державної адміністрації з забезпеченням швидкісного виходу до мережі Інтернет, впровадження у різних сферах життєдіяльності комп’ютерно-інформаційних технологій, до яких відносяться: технологія автоматизованого документообігу, технологія доступу до ресурсів Інтернет, технологія загального інформаційного обміну в регіональній комп’ютерно- телекомунікаційній системі реєстрації інформації щодо надзвичайних ситуацій, WEB- технології, створення та впровадження у різних сферах життєдіяльності інформаційно – довідкових, інформаційно-пошукових та інформаційно-обчислювальних систем.

Спеціальність «Електроніка»

Спеціалізація 80201 «Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування  виробів електронної техніки»:
виробництво, діагностика, наладка, ремонт та технічна експлуатація електронних виробів та комп’ютерної техніки; експлуатація і ремонт електронної апаратури і систем радіотехнічного призначення, організації і функціонування ЕОМ, вивчення до п’яти мов програмування, основ побудови складних інформаційних систем, знання мiкросхемотехнiки дозволяє не тільки теоретично, але й практично працювати з  пристроями.

Спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка»

Спеціалізація 90101 «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв»:
дослідження, розробка, проектування та конструювання радіоелектронних пристроїв; виробництво, технічне обслуговування радіоелектронної  апаратури, що базується на вивченні електромагнітних  коливань та хвиль, методів генерації, формування, підсилення, перетворення, управління, випромінювання та прийому сигналів, а також використання їх для передачі, обробки та  відтворення інформації в радіо- та оптичному діапазонах електромагнітних хвиль; впровадження  в сучасній  електроніці, комп’ютерній техніці, телебаченні, радіо, радіолокації, GPS-навігації, зв’язку (супутниковий, мобільний, дротовий), системах захисту інформації, новітніх методах медичної діагностики.
ТЕРМІНИ ПІДГОТОВКИ ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ НА ДЕННІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ:
– економічних спеціалізацій (економіка підприємств; прикладна статистика; комерційна діяльність) – 3 роки; 
– технічних спеціалізацій (обслуговування програмних систем і комплексів; розробка програмного забезпечення; обслуговування комп’ютерних систем і мереж; конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки; конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв) – 4 роки.